Lokalita:

Projekt budovy – arch. Thomas Zagdoun – MS architekti s.r.o.
Projekt zahrady – Ing. Tomáš Sklenář

Objekt je umístěn v centrální části pozemku, obklopený zahradou. Severní a západní část je vymezena pro pobyt dětí, východní a jižní část slouží spíše jako estetická a ochranná clona.
V prostoru zahrady jsou umístěny na umělých terénních modelacích herní prvky.
Budou vysázeny okrasné stromy a keře, kolem objektu bude trvalkový záhon. Při výběru taxonů bylo dbáno, aby žádné části rostlin nebyly jedovaté, neměly ostny, případně nebyly výrazné alergeny.

http://www.klckrystof.cz/cs/