Návrh urbanistického konceptu a objektů zóny B – MS architekti s.r.o.
Návrh objektů zóny DI – a5
Návrh objektů zóny DII – Jiran-Kohout architekti s.r.o
Návrh zeleně zóny B a veřejných ploch: Tomáš Sklenář

Existence parku v bezprostřední blízkosti a stávající, poměrně kvalitní zeleň určují koncept zeleně. Řešení se snaží maximálně propojit park a zelené plochy – zeleň je tedy uvažována nejen na rostlém terénu, ale i na střechách podzemních garáží, které přesahují vnější obrysy objektů.
Z hlediska koncepce zeleně je počítáno s maximálním využitím vnitřního prostoru mezi domy pro zeleň, ať již na rostlém terénu či na střešní konstrukci garáží. Dvory budou řešeny jako polosoukromé se soukromými předzahrádkami náležícími bytům v přízemí. Dvorky budou oddělené od veřejných prostor brankou.
Jak již bylo řečeno, každý z „dvorků“ má navržen jiný charakter, od organického prostoru, kde jsou základním prvkem „náhodně“ rozmístěné velké kameny doplněné stromy, keři a trvalkami, přes relativně pravidelně uspořádaný prostor s gabionovými koši s bambusy a trávami až po přísnější strukturu s dominujícími stromy.