Zahrada je obrazem toho, kdo v ní žije..

Zahrada u rodinného domu by neměla být pouhým „prostorem okolo domu“. Je to vlastně další „místnost“ s mnoha funkcemi, která slouží především obyvatelům domu, ale i jejich přátelům. Zahrada by se měla vyznačovat určitým stylem řešení odrážejícím svým charakterem rodinu, která v domě žije. Zahrady mohou být čistě formální nebo naopak zcela přírodní a dle velikosti zahrady je samozřejmě možné styly vhodně kombinovat. Zahrada rovněž nemusí být jen čistě okrasná nebo jen čistě užitková. S ohledem na přání klienta lze do okrasné zahrady zakomponovat bylinkovou zahrádku, ovocné keře, podrost jahod nebo je možné nechat ostružiník pnout po treláži.

Zahrada se skládá z několika základních prvků. Jejich kombinací a umístěním pak vzniká zahrada, ve které je možné jak relaxovat, tak provádět aktivní odpočinek.

tulipan Rodinna zahrada tulipan Rodinna zahrada tulipan Rodinna zahrada

Vegetační prvky ve většině případů tvoří základ kompozice, ale mohou se vyskytnout případy, kdy je zahrada postavena jen na kombinaci ostatních neživých prvků a zeleň je tam jen doplňkem. Mezi vegetační prvky řadíme dřeviny (stromy a keře), trvalkové a letničkové záhony a trávník.

Vodní prvek může být v tradiční podobě, jako je okrasná vodní plocha, umělý potok s prameništěm, koupací jezírko, fontána či bazén, nebo v méně obvyklé formě jako mlha, tvořící mystickou atmosféru v zahradě.

Drobná architektura, mezi kterou patří pergoly, altány, ohniště, zídky, osvětlení, velké kameny a mnoho dalšího.

Zahrada ovšem nemůže plnit jen estetické požadavky, ale především musí být funkční. Proto je vhodné využít služeb zahradního architekta, který se díky svým zkušenostem vyhne běžným chybám, jež jsou časté u zahrad zakládaných zahradníky.

Návrh zahrady se skládá z několika stupňů:

První, nejdůležitější úkol je na majiteli a uživateli zahrady. Spočívá ve stručné formulaci vlastních představ a požadavků, které má jeho zahrada splňovat. Po prvotní konzultaci následuje zpracování studie, kde vycházíme z požadavků a reálných možností investora. Ze studie vyplyne charakter a členění budoucí zahrady. Jedná se o hmotové řešení zahrady, rozmístění jednotlivých prvků, tzn. stromů, keřů, trvalek, trávníku, bazénu, teras, cest, altánu apod. Při návrhu zahrady je nutné zohlednit velikost a polohu pozemku, půdní a klimatické podmínky a provozní vztahy. Studii většinou zpracováváme v několika variantách. Součástí studie mohou být i zákresy do fotografií, imprese z jiných realizací nebo použitých rostlin pro představu zákazníka o daném řešení.

Dalším stupněm je prováděcí projekt. Ten obsahuje výkresovou, textovou a tabulkovou část. Ve výkresové části je to zejména osazovací plán rostlin se seznamem rostlin navržených (latinský a český název včetně udání kultivaru), jejich počtu a velikosti. Dále pak podrobné technické řešení stavebních prvků, výkresy vodních prvků, výkresy automatického závlahového systému, výkres osvětlení, elektroinstalace aj. Textová část obsahuje průvodní zprávu s popisem stávajícího stavu, okolí zahrady, popisem navrhovaných úprav a návodem na údržbu zahrady. Tabulková část projektu obsahuje přesný výkaz výměr, na základě kterého lze vybrat realizační firmu.