Do této kategorie patří projekty na obnovu či tvorbu nových dětských hřišť a sportovišť v areálech mateřských, základních a vysokých škol. Nová hřiště vznikají také v rámci veřejných parků a bytové zástavby. Při návrzích používáme pouze herní prvky, které mají certifikáty o splnění nových přísných norem. Nové požadavky jsou kladeny rovněž na materiály tvořící dopadové zóny. Hřiště s přítomností pískoviště musí být oploceno nebo pískoviště vybaveno vhodným krytem. Nejdůležitější pro správnou funkčnost dětských hřišť a sportovišť je především správné rozmístění prvků již ve fázi projektu a následně správná instalace a ukotvení herních prvků. Nutná je samozřejmě i následná průběžná kontrola a údržba.

Při volbě rostlinného materiálu u dětských hřišť dbáme především na bezpečnost. Volíme zásadně rostliny bez trnů, rostliny, které nejsou jedovaté (žádná část), výrazně alergenní nebo rostliny s bohatými plody (vosy).