Vegetační střechy mají ekonomické, technologické, ekologické, hygienické, psychologické, estetické a rekreační funkce. Mezi hlavní výhody patří tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti. Zvýšení životnosti střešní konstrukce a hydroizolace, díky eliminaci velkých tepelných výkyvů mezi dnem a nocí. Významná je značná retenční schopnost, tedy snížení množství odtoku srážkových vod ze střechy.

Střešní zahrady poskytují soukromí a nové pobytové prostory, často s atraktivním výhledem. Snižují víření prachu, nečistot a zlepšují mikroklima. Mají takřka neomezenou životnost a jejich význam nespočívá pouze v jejich ryze funkčních aspektech, ale i v neměřitelných hodnotách zvýšené kvality bydlení.