Jedná se o návrh zeleně v areálech skladových či výrobních hal. Zeleň zde neplní jen funkci estetickou, ale také funkci hygienickou a izolační. Hlavním motivem sadových úprav je kombinace stromového patra s travnatými plochami. Snažíme se, aby zeleň areálu navazovala svým hmotovým charakterem na charakter okolní krajiny. Na tom se podílí především druhy stromů, odpovídající původnímu složení dle potenciální přirozené vegetace. Je-li to vhodné, jsou domácí stromy doplněny stromy zdomácnělými a některými kultivarovými podobami. Keře jsou zastoupeny méně a jsou používány zejména v blízkosti vstupů do budov, okolí vrátnic a při tvorbě bariér k odclonění okolí. Travnaté plochy bývají pojaty jako parkový či luční trávník, jenž je méně náročný na údržbu a působí přírodním dojmem. Zeleň průmyslového areálu může být součástí územního systému ekologické stability.