Lokalita: Hlavňov

Vypracoval: Tomáš Sklenář, Jitka Ullwerová, Ferdinand Leffler