Lokalita: Košice

Vypracoval: MS architekti s.r.o. – Pavel Hřebecký, Michal šourek, Tomáš Sklenář, Tomáš Filgas

KONCEPT  

Základným princípom a charakteristikou návrhu je spolupôsobenie – koexistencia starého a nového. Harmónia historických prvkov s modernými, ich vzájomný výtvarný kontrast, a pritom funkčný súlad.

Chceme vytvoriť vyvážený celok s intenzívnym a živším stredom – ťažiskom, s pokojnejšími, funkčne naplnenými a vzhľadovo rovnocennými okrajmi.

 KROKY

– obnova a revitalizácia historických stavieb, ale tiež pôvodných kvalitných a hodnotných historických     prvkov, predovšetkým tých, ktoré vytvárajú základnú dispozičnú a priestorovú schému parku     Previesť pestovateľské zásahy, ozdravenie zelene a novú výsadbu. Obnova a doplnenie vodných     plôch.

– citlivé a premyslené doplnenie historickej štruktúry novými prvkami reflektujúcimi súčasný životný    štýl, nové nároky a potreby mesta. Revitalizácia športových plôch a ich integrácia v parku.

– pripojenie parku tesnejšie k centru a okoliu mesta, vytvoriť spojenie pre chodcov a cyklistov do     športovo-rekreačných prírodných lokalít a trás pozdĺž rieky a ďalej do kopcov na druhom brehu. Vymedzenie a riešenie dopravy v okolí parku, dopravná obsluha. druhom brehu.