Architektonický návrh MS architketi s.r.o.

Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář

Investor: JRD

Parkové úpravy budou zahrnovat terénní modelace, zbudování pěších komunikací s dlážděným povrchem, založení nového trávníku, výsadbu vzrostlých listnatých stromů a keřových skupin. Plocha bude dále doplněna o městský mobiliář – lavičky, stojany na kola a odpadkové koše. Vznikne tím hodnotný ozeleněný prostor odstíněný od hluku z Poděbradské ulice, ze kterého budou profitovat noví i stávající residenti z okolních domů.
Park jako celek bude mít spíše rekreační charakter pro krátké procházky a odpočinek v zeleni, v menší míře jsou zastoupeny i dětské herní prvky. Parter parku bude tvořen z převážné části trávníky, na pěší cesty navazují dlážděné a mlatové ostrůvky s lavičkami.
Část sadových úprav bude realizována na konstrukci podzemních garáží.