Lokalita:

Architektonický návrh: Ing. arch. Petr Schwarzbek

Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář

Navrhovaná hmota terénního reliéfu vychází z půdorysu lastury, která uzavírá dětský život před realitou do atriového venkovního prostoru. Nová školka je propojena se stávajícím objektem školky transparentním proskleným krčkem. Hmotové uspořádání je navíc zohledněno ve vztahu k velikosti řešeného území – které svým velkorysým prostorem zahrady dává prostor k vytvoření výraznějšího urbanistického konceptu.

Návrh kompozice sadových úprav vychází z celkového tvaru navrhované budovy, která je z velké části zapuštěna do zemního valu. Ze středu atria obklopeného budovou vybíhají „paprsky“, které jsou tvořeny přerušovanými liniemi stromů a keřů a které zvýrazňují vzhled budovy jako „šnečí ulity“. Byly použity okrasné kultivary ovocných stromů, které kvetou barevně (bílá, růžová, červená) a doplněny kvetoucími nízkými keři. Část výsadeb se nachází na konstrukci střechy nově budované školky. Jedná se převážně o trávník,
extenzivní zeleň a částečně i keřové skupiny.