Lokalita: Ekotechnické museum v Praha Bubeneč

Vypracoval: Tomáš Sklenář

Bienále výtvarných forem je platformou pro setkávání různých forem umění, např. sochařství, malířství, instalace, fotografie, film, hudba, tanec, divadlo, architektura…

Místem konání 2. bienále výtvarných forem je Ekotechnické museum v Praze Bubenči. Tento prostor je sám o sobě „uměleckým dílem“. Je to architektura minulé doby, jež nás inspiruje a ovlivňuje v současnosti. Prostor Ekotechnického musea se stává nedílnou součásti výtvarných děl v něm vystavených, pro něj navržených či v něm vznikajících.

Každý z tvůrců s tímto prostorem vede svůj osobní dialog. Toto místo se stává jakousi rezonující křižovatkou, na které se setkávají jednotlivé formy výtvarného umění.

Víme, že tyto obory existující samostatně se navzájem ovlivňují, inspirují a přesahují jeden do druhého. Právě na tomto Bienále bude umožněno umělcům tyto přesahy prezentovat. Divák může sledovat vývoj probíhajícího dialogu jednotlivých děl a zažít uvědomění si existence přesahů.

Kurátor: Lucie Loosová