3. místo

Autoři: Michal Šourek, Tomáš Sklenář, Anna Lacová, Adriaan de Kroon,  Tomáš Filgas

Návrh rozděluje areál na tři tématické celky:

 1. „Krajinářská část“ – Zde proběhne obnova kompozice založené na stromovém patře a kombinaci typů trávníků. Stromy jsou uplatněny v okrajových lemech – alej na hrázi a skupiny stromů na břehu rybníka a ostrova – s předstoupenými solitéry, výrazně se uplatňujícími na pozadí tmavých skupin. Nad nově navrženou komunikací se korunami stromů proplete Stromový most, který provede návštěvníka korunami stromů a ukáže mu jiný pohled na stromy.

 2. „Romantická část“ – se rozkládá kolem stávajících rybníků, kde se navržená kompozice rozvíjí kolem dvou základních průhledů – na Šlechtovu restauraci a průhledu podél hráze k Vrbovému altánu. Do budování této stavby lze zapojit veřejnost prostřednictvím veřejného plánování nebo happeningu.

Návrh dále počítá se zachováním a rozšířením trvalkových výsadeb podél břehů rybníka a regenerací trávníku a trvalek na ostrově. Nahrazeny budou všechny mostky za dřevěné. Tato část jako jediná počítá i s keřovým patrem.

3. „Městská část“ – Je přidána velká vodní plocha (1,65 ha) určená pro rekreaci. Nebude využívána ke koupání, ale kontakt s vodou bude pomocí vorů, mola a kamenných stupňů umožňujících „kráčet po hladině“. Protože se jedná o rovinatý terén s minimálním výškovým převýšením byla navržena rozhledna v podobě „Létajícího ostrova“. Rozhledna představuje část země, který se odtrhl i se stromy od země, volně se vznáší ve vzduchu a umožňuje přehlédnout až 60% řešené plochy.Volně po ploše pak budou rozmístěna lehátka, která si budou moci návštěvníci volně umístit.