2. místo

Autoři: Michal Šourek, Tomáš Sklenář, Veronika Opletalová, Pavel Hřebecký

Samotný návrh parku je založený na kontraste dvoch základných princípov: prirodzený „prírodný“ park (= lesopark) x komponovaný „mestský“ park (= architektonický) „Prírodný park“ kladie dôraz na maximálne možné zachovanie pôvodnej vegetácie a prírodného charakteru okolia slepých ramien rieky Sekčov. Ich doplnenie novou výsadbou tvorí kompaktný lesopark v centrálnej časti plochy.
„Mestský park“ naopak preferuje vymedzenie otvorených voľných plôch pobytových i využitých na rôznorodé aktivity a funkcie. Tie je možné stručne charakterizovať ako:

– športovo-rekreačný park
– vodný park
– hospodársky park
– výtvarne zážitkový park

Je tu množstvo rôznych prvkov predovšetkým drobnej architektúry, dizajnu a prírodných scén, ale i modelácií a úprav terénu využívajúcich napríklad prvky land-art. (z anglického land – krajina, art – umenie – znamená v preklade umenie krajiny.
Sústredí sa na rôzne zásahy v prírode alebo na prácu s nezvyčajným materiálom v prírode.)
Vzhľadom na to, že je mesto Prešov kandidát na EHMK 2013, chceme, aby i plocha centrálneho parku slúžila ako otvorená kultúrna scéna. Vďaka priamemu prepojeniu s existujúcim amfiteátrom môžu byť vtiahnuté kultúrne akcie do areálu parku pri usporadúvaní hudobných a divadelných festivalov. Park bude slúžiť ako prírodná galéria umeleckých diel konaných sympózií doplňujúcich trvalé prvky land-artu.