Střešní zahrady a terasy

Vegetační střechy mají ekonomické, technologické, ekologické, hygienické, psychologické, estetické a rekreační funkce. Mezi hlavní výhody patří tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti. Zvýšení životnosti střešní konstrukce a hydroizolace, díky eliminaci velkých tepelných výkyvů mezi dnem a nocí. Významná je značná retenční schopnost, tedy snížení množství odtoku srážkových vod ze střechy.

Střešní zahrady poskytují soukromí a nové pobytové prostory, často s atraktivním výhledem. Snižují víření prachu, nečistot a zlepšují mikroklima. Mají takřka neomezenou životnost a jejich význam nespočívá pouze v jejich ryze funkčních aspektech, ale i v neměřitelných hodnotách zvýšené kvality bydlení.

 • Vnitroblok v ulici Sabinova, Praha 3

  Vnitroblok v ulici Sabinova, Praha 3

  Projekt regenerace panelových domů – MS architekti s.r.o. Projekt vnitrobloku – Ing. Tomáš Sklenář  

   
 • Úprava vnitrobloku domů Ruská 6 a 8

  Úprava vnitrobloku domů Ruská 6 a 8

  Dvorek roku 2013 Prahy 10 V roce 1997, kdy došlo k rekonstrukci objektů Ruská 6 a Ruská 8, byly ve vnitrobloku vybudovány podzemní garáže. Střecha byla oseta trávníkem, nicméně rozdílné výškové úrovně neumožňovaly obyvatelům domů přístup na zahradu. To se změnilo v dubnu 2012, kdy byly zakoupeny schody na střechu […]

   
 • Podzemní garáže v ulici Pod Lipami

  Vizualizace

  Architektonický návrh objektů: MS architekti s.r.o Návrh střešní zahrady: Tomáš Sklenář Investor: Městská část Praha 3 Vzhledem k tomu, že při budování garážových stání dojde k odstranění velkého množství vzrostlé zeleně, klade si návrh za cíl plnohodnotně nahradit obyvatelům bytových domů vzniklou újmu. Centrálním určujícím prvkem celé kompozice je střešní […]

   
 •  
 • Praha Vidoule – terasa

  Praha Vidoule – terasa

  Jeden z hodně starých projektů terasy ve 3. nadzemním patře. Hlavní přání paní majitelky? Hlavně hodně modré!!!  

   
 • Střešní zahrada Olšanská 7

  Střešní zahrada Olšanská 7

  Architektonický návrh MS architketi s.r.o. Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář

   
 
 

 

Vnitroblok v ulici Sabinova, Praha 3

Projekt regenerace panelových domů – MS architekti s.r.o.
Projekt vnitrobloku – Ing. Tomáš Sklenář

 

 

Úprava vnitrobloku domů Ruská 6 a 8

Dvorek roku 2013 Prahy 10

V roce 1997, kdy došlo k rekonstrukci objektů Ruská 6 a Ruská 8, byly ve vnitrobloku vybudovány podzemní garáže. Střecha byla oseta trávníkem, nicméně rozdílné výškové úrovně neumožňovaly obyvatelům domů přístup na zahradu. To se změnilo v dubnu 2012, kdy byly zakoupeny schody na střechu garáže. A tím vlastně vše začalo…
Dalším impulzem byl zájem zahradu upravit a zpřístupnit ji obyvatelům obou domů. Pro každodenní relaxaci, setkávání se se sousedy a byla-li chuť, tak i pro pěstování květin, zeleniny a ovoce.

 

Podzemní garáže v ulici Pod Lipami

Architektonický návrh objektů: MS architekti s.r.o

Návrh střešní zahrady: Tomáš Sklenář
Investor: Městská část Praha 3

Vzhledem k tomu, že při budování garážových stání dojde k odstranění velkého množství vzrostlé zeleně, klade si návrh za cíl plnohodnotně nahradit obyvatelům bytových domů vzniklou újmu.
Centrálním určujícím prvkem celé kompozice je střešní zahrada na krytých garážích. Jedná se o extenzivní nepochůznou konstrukci, která je pomocí terénních modelací zapojena do okolí – zeleň střechy splývá se zelení na rostlém terénu. Díky velké mocnosti substrátu (min. 30 cm – max. 50 cm) bude na střeše použita kombinace kačírku, keřových skupin plazivých, ale i keřů do 1 m výšky. Pomocí pěti vlnících se atikových zdí bude plocha střechy rozdělena do pěti pruhů. Ty budou výškově členěny a tím „kopírovat“ původní terén.
Z nutnosti zabránit přístupu na konstrukci střechy, ale s ohledem na kompoziční řešení, byly zvoleny jako zábradlí gabionové koše doplněné výsadbou převážně ostnitých keřů.

 

Praha Vidoule – terasa

Jeden z hodně starých projektů terasy ve 3. nadzemním patře. Hlavní přání paní majitelky? Hlavně hodně modré!!!

 

 

Střešní zahrada Olšanská 7

Architektonický návrh MS architketi s.r.o.

Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář