Curriculum vitae

Vzdělání:
•    2009    Člen IFLA – International Federation of Landscape Architects
•    2009    Autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura
•    1998 – 2003     Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně; Zahradnická fakulta v Lednici, obor Zahradní a krajinářská architektura:
•    1997    Člen Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o.s.
•    1996 – 1998    Vyšší odborná škola zahradnická v Mělníku; obor Zahradní a krajinářská architektura.
•    1992 – 1996    Střední lesnická škola ve Žluticích.

Pracovní zkušenosti:

•    od března 2015 spolupráce s atelierem zahradní tvorby Flera
•    od 2012  Zahradní a krajinný architekt na volné noze
•    2010  Bienále výtvarných forem http://www.bienalevytvarnychforem.cz/?nav=cz/2010/vystavujici/&page=tomas-sklenar.html
•    2005 – 2012    Zaměstnanec společnosti MS architekti s.r.o. zabývající se návrhy staveb a zahradní architekturou.    www.msgroup.cz
•    2000    Dvouměsíční praxe v Pražské firmě Kejha Suk, zahradnické služby zabývající se realizacemi a údržbou soukromých zahrad.    www.kejhasuk.cz
•    2001    Účastnil jsem se jako architekt veřejného plánování parků pro českoamerickou nadaci VIA působící v Praze. Spolupracovali jsme na projektech ve Spáleném Poříčí, Ústí nad Labem a Nových Hradech (realizováno).

Zahraniční zkušenosti:

•    2016    Chelsea Flower show
•    2004    Šestiměsíční stáž ve Filoli Garden v Kalifornii. www.filoli.org
•    1999    Měsíční stáž v trvalkové školce v Cally Gardens ve Skotsku
•    od 2005    Zahraniční cesty do Berlína, Londýna, Benátek, Vídně, Krakova, po Anglických krajinářských parcích a zahradách, Pařížských parcích, architektuře a urbanismu, Skotsku, Turecku, USA, Izraeli, Sýrii, Gruzii, Arménii, Chorvatsku, Španělsku aj.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit