Mateřské školky

Nejaky popis

 • Mateřská školka v Lysé nad Labem

  Mateřská školka v Lysé nad Labem

  Architektonický návrh: Ing. arch. Petr Schwarzbek Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář Navrhovaná hmota terénního reliéfu vychází z půdorysu lastury, která uzavírá dětský život před realitou do atriového venkovního prostoru. Nová školka je propojena se stávajícím objektem školky transparentním proskleným krčkem. Hmotové uspořádání je navíc zohledněno ve vztahu k velikosti řešeného […]

   
 • KRYŠTOF – ANGLICKÁ ŠKOLKA

  KRYŠTOF – ANGLICKÁ ŠKOLKA

  Projekt budovy – arch. Thomas Zagdoun – MS architekti s.r.o. Projekt zahrady – Ing. Tomáš Sklenář Objekt je umístěn v centrální části pozemku, obklopený zahradou. Severní a západní část je vymezena pro pobyt dětí, východní a jižní část slouží spíše jako estetická a ochranná clona. V prostoru zahrady jsou umístěny […]

   
 
 

 

Mateřská školka v Lysé nad Labem

Architektonický návrh: Ing. arch. Petr Schwarzbek

Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář

Navrhovaná hmota terénního reliéfu vychází z půdorysu lastury, která uzavírá dětský život před realitou do atriového venkovního prostoru. Nová školka je propojena se stávajícím objektem školky transparentním proskleným krčkem. Hmotové uspořádání je navíc zohledněno ve vztahu k velikosti řešeného území – které svým velkorysým prostorem zahrady dává prostor k vytvoření výraznějšího urbanistického konceptu.

Návrh kompozice sadových úprav vychází z celkového tvaru navrhované budovy, která je z velké části zapuštěna do zemního valu. Ze středu atria obklopeného budovou vybíhají „paprsky“, které jsou tvořeny přerušovanými liniemi stromů a keřů a které zvýrazňují vzhled budovy jako „šnečí ulity“. Byly použity okrasné kultivary ovocných stromů, které kvetou barevně (bílá, růžová, červená) a doplněny kvetoucími nízkými keři. Část výsadeb se nachází na konstrukci střechy nově budované školky. Jedná se převážně o trávník,
extenzivní zeleň a částečně i keřové skupiny.

 

KRYŠTOF – ANGLICKÁ ŠKOLKA

Projekt budovy – arch. Thomas Zagdoun – MS architekti s.r.o.
Projekt zahrady – Ing. Tomáš Sklenář

Objekt je umístěn v centrální části pozemku, obklopený zahradou. Severní a západní část je vymezena pro pobyt dětí, východní a jižní část slouží spíše jako estetická a ochranná clona.
V prostoru zahrady jsou umístěny na umělých terénních modelacích herní prvky.
Budou vysázeny okrasné stromy a keře, kolem objektu bude trvalkový záhon. Při výběru taxonů bylo dbáno, aby žádné části rostlin nebyly jedovaté, neměly ostny, případně nebyly výrazné alergeny.

http://www.klckrystof.cz/cs/