Tomáš Sklenář

Ruská 473/8

101 00, Praha 10

IČO: 88896501

tel: +420 608 342 846

e-mail: tomas.sklenar@hotmail.cz

web: www.tomassklenar.eu

facebook