Veřejné prostory

 • Vnitroblok v ulici Sabinova, Praha 3

  Vnitroblok v ulici Sabinova, Praha 3

  Projekt regenerace panelových domů – MS architekti s.r.o. Projekt vnitrobloku – Ing. Tomáš Sklenář  

   
 • Obytný soubor Na Vackově

  Obytný soubor Na Vackově

  Návrh urbanistického konceptu a objektů zóny B – MS architekti s.r.o. Návrh objektů zóny DI – a5 Návrh objektů zóny DII – Jiran-Kohout architekti s.r.o Návrh zeleně zóny B a veřejných ploch: Tomáš Sklenář Existence parku v bezprostřední blízkosti a stávající, poměrně kvalitní zeleň určují koncept zeleně. Řešení se snaží […]

   
 • Podzemní garáže v ulici Pod Lipami

  Vizualizace

  Architektonický návrh objektů: MS architekti s.r.o Návrh střešní zahrady: Tomáš Sklenář Investor: Městská část Praha 3 Vzhledem k tomu, že při budování garážových stání dojde k odstranění velkého množství vzrostlé zeleně, klade si návrh za cíl plnohodnotně nahradit obyvatelům bytových domů vzniklou újmu. Centrálním určujícím prvkem celé kompozice je střešní […]

   
 •  
 • Architektonická soutěž – revitalizace náměstí v Divišově

  Nadhledová vizualizace

   

   
 • Architektonická soutěž – Centrální městský park Prešov

  Vizualizace

  2. místo Autoři: Ing. arch. Michal Šourek, Ing. Tomáš Sklenář, Ing. arch. Veronika Opletalová, Akad. arch. Pavel Hřebecký Samotný návrh parku je založený na kontraste dvoch základných princípov: prirodzený „prírodný“ park (= lesopark) x komponovaný „mestský“ park (= architektonický) „Prírodný park“ kladie dôraz na maximálne možné zachovanie pôvodnej vegetácie a […]

   
 • Zåhrada v Lysé nad Labem

  Vizualizace

  Architektonický návrh MS architketi s.r.o., Jiran & Kohout, Podlipný & Sladký a Projektil Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář Lokalita Bývalého areálu Fruty a „Slunéčkovy zahrady“ se nachází v obytné zóně města Lysá nad Labem – jižně od centra města, které tvoří Husovo náměstí. Dotčené pozemky jsou ohraničeny hlavní komunikací Jedličkova […]

   
 •  
 • Architektonická soutěž – Obytný soubor Klamovka

  Situace

  Autor urbanistické koncepce: MS architekti s.r.o Návrh zeleně: Akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. Tomáš Sklenář    

   
 • Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín

  Vizualizace

  Architektonický návrh MS architketi s.r.o. Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář Investor: JRD Parkové úpravy budou zahrnovat terénní modelace, zbudování pěších komunikací s dlážděným povrchem, založení nového trávníku, výsadbu vzrostlých listnatých stromů a keřových skupin. Plocha bude dále doplněna o městský mobiliář – lavičky, stojany na kola a odpadkové koše. Vznikne […]

   
 • Regenerace vnitrobloku domů „Na Nábřeží“ v Havířově

  Vizualizace

  Návrh zeleně vnitrobloku je rekonstrukcí stávajícího stavu, která si klade za cíl zlepšení prostředí pro občany a umožnění jeho využívání pro rekreaci – aktivní i pasivní. Řešení vychází ze stávajícího stavu tras pěších komunikací, které jsou doplněny o několik nových propojení. Ty lépe zpřístupňují plochu vnitrobloku a vytvářejí logické propojení […]

   
 •  
 • Bienále výtvarných forem 2010

  Výstavní návrh pro Ekotechnické museum v Praze Bubenči

  Bienále výtvarných forem je platformou pro setkávání různých forem umění, např. sochařství, malířství, instalace, fotografie, film, hudba, tanec, divadlo, architektura… Místem konání 2. bienále výtvarných forem je Ekotechnické museum v Praze Bubenči. Tento prostor je sám o sobě „uměleckým dílem“. Je to architektura minulé doby, jež nás inspiruje a ovlivňuje […]