Author: Tomáš Sklenář

 • Architektonická soutěž – Centrální prostor královské obory v Praze 7

  Vizualizace

  3. místo Autoři: Ing. arch. Michal Šourek, Ing. Tomáš Sklenář, Ing. Anna Lacová, Ing. arch. Adriaan de Kroon, Ing. arch. Tomáš Filgas Návrh rozděluje areál na tři tématické celky:  1. „Krajinářská část“ – Zde proběhne obnova kompozice založené na stromovém patře a kombinaci typů trávníků. Stromy jsou uplatněny v okrajových lemech […]

   
 • Architektonická soutěž – Obytný soubor Klamovka

  Situace

  Autor urbanistické koncepce: MS architekti s.r.o Návrh zeleně: Akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. Tomáš Sklenář    

   
 • Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín

  Vizualizace

  Architektonický návrh MS architketi s.r.o. Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář Investor: JRD Parkové úpravy budou zahrnovat terénní modelace, zbudování pěších komunikací s dlážděným povrchem, založení nového trávníku, výsadbu vzrostlých listnatých stromů a keřových skupin. Plocha bude dále doplněna o městský mobiliář – lavičky, stojany na kola a odpadkové koše. Vznikne […]

   
 •  
 • Regenerace vnitrobloku domů „Na Nábřeží“ v Havířově

  Vizualizace

  Návrh zeleně vnitrobloku je rekonstrukcí stávajícího stavu, která si klade za cíl zlepšení prostředí pro občany a umožnění jeho využívání pro rekreaci – aktivní i pasivní. Řešení vychází ze stávajícího stavu tras pěších komunikací, které jsou doplněny o několik nových propojení. Ty lépe zpřístupňují plochu vnitrobloku a vytvářejí logické propojení […]

   
 • Architektonická soutěž – rekonstrukce Havlíčkových sadů

  Perspektivní pohled Grotta

  3. místo NÁVRH KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ Michal Šourek, Tomáš Sklenář, Adriaan de Kroon, Petr Laštovka Principem je rozdělení areálu na tři hlavní tématické celky, které vycházejí ze současného stavu jednotlivých prostorů. 1) Vstupní parter Dolní Landhausky s navazující částí vymezenou Botičem a vinicí, která pokračuje až po peruckou stráň. Tato […]

   
 • Depandance Rača – Hotel Crowne Plaza

  Depandance Rača – Hotel Crowne Plaza
   
 •  
 • Rezidenční soubor Na Císařce

  Vizualizace

  Architektonický návrh objektů: MS architekti s.r.o Investor: JRD Praha 5      

   
 • Carrier Mýto u Rokycan

  Biokoridor

  Architektonický návrh MS architketi s.r.o. Návrh sadových úprav: Tomáš Sklenář Investor: Carrier Refrigeration Operation v Mýtě u Rikycan

   
 • Bienále výtvarných forem 2010

  Výstavní návrh pro Ekotechnické museum v Praze Bubenči

  Bienále výtvarných forem je platformou pro setkávání různých forem umění, např. sochařství, malířství, instalace, fotografie, film, hudba, tanec, divadlo, architektura… Místem konání 2. bienále výtvarných forem je Ekotechnické museum v Praze Bubenči. Tento prostor je sám o sobě „uměleckým dílem“. Je to architektura minulé doby, jež nás inspiruje a ovlivňuje […]

   
 •