Novostavba vily se nachází přibližně vprostředku pozemku. Vjezd na pozemek a zároveň ke garážím je ze severovýchodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o okrajový pozemek, ze tří stran obkroužený komunikací, bude slonu od veřejných prostor tvořit oplocení z drátěného pletiva doplněné tvarovaným živým plotem z habru o celkové výšce max. 2 m. Před živým plotem bude 1,5 m široký lem z kvetoucích listnatých keřů v kombinaci s trvalkami, trávami, cibulovinami apod. Jarní cibuloviny budou vysazeny i do trávníku.
Podél severozápadní fasády povede pěší komunikace propojující část před domem s obytnou zahradou. Pěšina bude z kamenných desek se širokou spárou, které budou vysypány substrátem a vyseta tráva, případně půdopokryvné rostliny. Mezi pěšinou a vilou bude skupina rododendronů. V zahradě budou vysazeny jehličnaté i listnaté stromy.

Situace zahrady

Situace zahrady