Dvorek roku 2013 Prahy 10

V roce 1997, kdy došlo k rekonstrukci objektů Ruská 6 a Ruská 8, byly ve vnitrobloku vybudovány podzemní garáže. Střecha byla oseta trávníkem, nicméně rozdílné výškové úrovně neumožňovaly obyvatelům domů přístup na zahradu. To se změnilo v dubnu 2012, kdy byly zakoupeny schody na střechu garáže. A tím vlastně vše začalo…
Dalším impulzem byl zájem zahradu upravit a zpřístupnit ji obyvatelům obou domů. Pro každodenní relaxaci, setkávání se se sousedy a byla-li chuť, tak i pro pěstování květin, zeleniny a ovoce.