Architektonický návrh objektů: MS architekti s.r.o

Návrh střešní zahrady: Tomáš Sklenář
Investor: Městská část Praha 3

Vzhledem k tomu, že při budování garážových stání dojde k odstranění velkého množství vzrostlé zeleně, klade si návrh za cíl plnohodnotně nahradit obyvatelům bytových domů vzniklou újmu.
Centrálním určujícím prvkem celé kompozice je střešní zahrada na krytých garážích. Jedná se o extenzivní nepochůznou konstrukci, která je pomocí terénních modelací zapojena do okolí – zeleň střechy splývá se zelení na rostlém terénu. Díky velké mocnosti substrátu (min. 30 cm – max. 50 cm) bude na střeše použita kombinace kačírku, keřových skupin plazivých, ale i keřů do 1 m výšky. Pomocí pěti vlnících se atikových zdí bude plocha střechy rozdělena do pěti pruhů. Ty budou výškově členěny a tím „kopírovat“ původní terén.
Z nutnosti zabránit přístupu na konstrukci střechy, ale s ohledem na kompoziční řešení, byly zvoleny jako zábradlí gabionové koše doplněné výsadbou převážně ostnitých keřů.