Pozemek má klasické uspořádání, obdélníkový tvar s domem uprostřed, blíže ulici.
Pohledové bariéry je dosaženo střídáním tvarovaného živého plotu, nakombinovaného z několika druhů vhodných pro tvarování (např. tis, hlohyně, habr,..), s volně rostoucími keři a popínavými rostlinami rostoucími přímo na oplocení. Prvky se střídají po nepravidelných úsecích dlouhých 3-8 m. Tvarovaný živý plot bude tvarován do výšky 1,5 – 1,8 m. Na tuto „bariéru“ bude
navazovat trvalkový záhon doplněný o traviny a nízké keře. Jako mulč lze použít kačírek promíchaných frakcí a celý záhon doplnit o větší kameny. Dbát na podobnou barevnost kamenů i kačírku!
Prostoru samotné zahrady bude dominovat bazén s palubou z dřevoplastu v jižní části a terénní vyvýšeninou v severní části. Ta bude směrem k domu osázena většími kameny, nad bazénem bude vytvořeno suché prameniště. Vše bude doplněno travinami a dřevinami poléhavého růstu. Strana odvrácená od domu bude osázena většími keři a skupinkou jehličnatých stromů.
Na severovýchodní straně od domu bude za částečné výměny půdy (rašelina) vysázena skupina rododendronů, azalek, pierisů a hortenzií s podrostem břečťanu a půdopokryvných trvalek.
Kromě již zmiňovaných jehličnanů budou na zahradu vysazeny další stromy. Z jehličnanů to bude jedle v jihozápadním rohu, z listnáčů pak magnolie, sakura nebo okrasná jabloň – jedna do předzahrádky a jedna do zahrady.
K trelážím budou použity popínavé rostliny jako růže, vistárie, plaménky, loubince.
Do trávníku i do trvalkových záhonů budou vysázeny skupinky narcisů.