Návrh zeleně vnitrobloku je rekonstrukcí stávajícího stavu, která si klade za cíl zlepšení prostředí pro občany a umožnění jeho využívání pro rekreaci – aktivní i pasivní. Řešení vychází ze stávajícího stavu tras pěších komunikací, které jsou doplněny o několik nových propojení. Ty lépe zpřístupňují plochu vnitrobloku a vytvářejí logické propojení jednotlivých směrů pohybu osob. Plocha byla doplněna o dvě rampy umožňující bezbariérový přístup do všech vchodů i bezbariérový průchod vnitroblokem. U všech vchodů byly zrušeny schody a nahrazeny rampami, případně byl mírně zvednut terén v okolí vchodu.
Centrálním prvkem vnitrobloku je dětské hřiště vymezené stávající okružní komunikací. Hřiště je určeno pro děti do 8 let. Jako referenční herní sestavy byly použity výrobky firmy Karim. Hřiště bude od pěší komunikace odděleno záhonem keřů a oplocením se zamykatelnou brankou. Povrch dětského hřiště bude z plastových desek v barevném provedení černé a červené barvě. Povrch tlumí nárazy při pádu dítěte z herního prvku. Centrálním prvkem je stávající skupina břízy bělokoré doplněná o kruhovou lavičku.