3. místo

NÁVRH KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ
Michal Šourek, Tomáš Sklenář, Adriaan de Kroon, Petr Laštovka

Principem je rozdělení areálu na tři hlavní tématické celky, které vycházejí ze současného stavu jednotlivých prostorů.

1) Vstupní parter Dolní Landhausky s navazující částí vymezenou Botičem a vinicí, která pokračuje až po peruckou stráň. Tato část parku by měla být využívána k aktivnímu odpočinku. Proto byla do této části situována obě dětská hřiště. Na základě veřejného projednávání může být zohledněna povrchu cest vyhovující pro bruslení (asfalty apod.)

2) Okolí Grotty s romantizujícími prvky (jezírko, pařezy, grotta) a intimně laděnou vegetací. Pro podrosty tisů budou použity výsadby a výsevy stínomilných bylin zajišťující protierozní funkci, ale především funkci drobného detailu. Ty jsou navrženy z bylin snášející přirozeně zastínění a konkurenční prostředí ohledně dostatku vody, takže nebude nutno zde zřizovat závlahový systém. Luční porosty lemované skupinami stromů tvoří romantickou „divokou“ část parku.

3) Zklidněná parková část v klasickém slova smyslu nacházející se v severovýchodní části areálu Havlíčkových sadů.